Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

 

KONFIRMASJON

Informasjon fra kirken lokalt: Brev til neste års konfirmanter sendes ut i mai-juni til alle medlemmer og tilhørige av Den Norske Kirke i Eigersund. Her finner du datoer for konfirmasjon samt andre viktige datoer.

Informasjon fra kirken nasjonalt: I månedsskiftet mars/ april sendes brosjyren "Konfirmant 2017" ut til alle som er født i 2002. 

 

PÅMELDING

Du kan melde deg på konfirmasjonsundervisningen digitalt.
Klikk på "påmelding" under den menigheten du tilhører. 

Ingressbilde


 

EGERSUND

 

Påmelding konfirmantundervisning 

Konfirmantblogg Egersund

Egersund-konfirmanter med mange valgmuligheter


dsc_0057.jpg

Christiane Krahner - fungerende kateket
(hovedansvarlig for Egersund-konfirmantene)
 

Konfirmasjonsdatoer

2017 

Søndag 30. april kl. 11:00 og 13:00 (Husabø)

Lørdag 13. mai kl. 12:00 (åpent for alle)

 Søndag 14. mai kl. 11:00 og 13:00 (Lagård og Hellvik) 

2018 

Søndag 29. april kl. 11:00 og 13:00 (Husabø) 

Lørdag 12. mai kl. 12:00 (åpent for alle) 

Søndag 13. mai kl. 11:00 og 13:00 (Lagård og Hellvik

2019 

Søndag 28. april kl. 11:00 og 13:00 (Husabø)

Lørdag 11. mai kl. 12:00 (åpent for alle)

Søndag 12. mai kl. 11:00 og 13:00 (Lagård og HellvikEIGERØY


Påmelding konfirmantundervisning

Konfirmantblogg Eigerøy


Konfirmasjonsdatoer

2017: Søndag 14. mai kl. 10:00 og 12:00
2018: Søndag 13. mai kl. 10:00 og 12:00
2019: Søndag 12. mai kl. 10:00 og 12:00 

martin kolstad portrett.jpg

Martin Kolstad er sokneprest både på Eigerøy og på Helleland.
Han har ansvar for konfirmantundervisningen begge plassene.

HELLELANDPåmelding konfirmantundervisning

Konfirmantblogg Helleland

Konfirmasjonsdatoer
2017: Søndag 7. mai kl. 11:00
2018: Søndag 6. mai kl. 11:00
2019: Søndag 5. mai kl. 11:00


 

Alle 14-åringer som er medlemmer i Den Norske Kirke får tilsendt en brosjyre om kirkens konfirmasjonsopplegg. 

Se nettstedet www.konfirmant.no

 konfirmant.no.jpg


konfirmasjon i den norske kirke.jpg Konfirmasjon 
kommer av det latinske verbet "confirmare" som betyr "å stadfeste". Tanken bak konfirmasjonen var at konfirmanten skulle stadfeste/ bekrefte det som skjedde i dåpen - at man fortsatt ville være et Guds barn. De siste årene har man tenkt annerledes om konfirmasjonen. Nå legges vekten på at man undervises i den kristne tro, og at undervisningsperioden avsluttes med en forbønnshandling. Slik sett er konfirmasjonen i dag en forbønnshandling og ingen bekjennelseshandling.

gutter og jenter web1.jpg

Egersund-konfirmanter 2014. Foto: Marie Hansen

4 - konfirmanter fra vår ungdomskor2.jpg

Egersund-konfirmanter 2013. Foto: Svein Anton Hansen
 

Artikler om konfirmasjonstiden

Egersund-konfirmanter på leir 2015 

Konfirmanttid - å bety noe for eldre mennesker

Avslutningsfest for Egersund konfirmantene 2015

Avslutningsfest for Egersund konfirmantene 2014

Konfirmasjon - fra bekreftelse til forbønnshandling

Å - hvor flotte konfirmantene er!

Konfirmantleir - Egersund konfirmantene


Om kristent ungdomsarbeid i Egersund

Hva finnes av kristent ungdomsarbeid i Eigersund?