Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Åpen kirke under julebyen

Rolf Mong låner ut julekort med nostalgisk preg som kan sees i Julebykirken denne helgen. Det vil også være utstillinger av julekrybber og gammeldags juletrepynt. Velkommen til kirken, et stille rom i Julebyen.

Overnattet i kirka

Med soveposen under armen var det en spent gjeng med 6. klassinger fra hele Eigersund som møtte opp for å overnatte i Eigerøy arbeidskirke i helgen.

Julekrybbekirka

Julekrybba har en lang tradisjon, som det er laget utallige varianter av. De fleste setter fram alt sammen med en gang, mens noen venter med å legge Jesusbarnet i krybba til første juledags morgen. Julekrybba appellerer til noe i oss, og forteller om Gud som ble menneske og kom midt inn blant oss vanlige mennesker.

Hva skjer i kirkene før jul?

Det er stor aktivitet i kirkene i adventstiden. I tillegg til gudstjenester, er det tilbud om lysmesser, åpen julebykirke og konserter. Lysmesse skjer i Egersund kirke, Eigerøy arbeidskirke, Helleland kirke og i bedehuset på Hellvik. Flott program med deltakelse av konfirmanter og andre.