Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kultur

Aktiviteter


Kulturkvelder i Egersund kirke, i regi av Egersund menighets kulturutvalg!

Høsten 2017  

  • Torsdag 5. oktober kl. 19:30: Tore Thomassen om Marthin Luther og arven etter reformasjonen.
tore t.jpg
Foto: www.kirken.no


  •  Torsdag 2. november kl. 19:30: Tarald Ueland

 

.