Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

 

Gudstjenester

- Bakkebø kirke, Hellvik bedehus og Egersund misjonshus -

HØSTEN 2018


Mulighet for dåp


Bakkebø Kirke

 

 

Dato, kl.  30. september kl. 19:00
 Tomasmesse     
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret

 19. søndag i treenighetstiden 

 

Dato, kl.  18. november kl. 11:00    
Dåp, nattverd 

 

Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret

 26. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  16. desember kl. 11:00
 HEL-gudstjeneste  
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret

 3. søndag i adventstiden

 

Dato, kl.  24. desmber kl. 14:00
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Kirkens Nødhjelp
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Julaften  

 


 

Hellvik Bedehus

hellvik bedehus web.jpg
 

Dato, kl.  26. august kl. 10:30    
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Vingårdssøndag

 

Dato, kl.  16. september kl. 10:30    
Dåp, nattverd    
Prest og kateket  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  17. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  28. oktober kl. 10:30
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag   
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Bots- og bønnedag

 

Dato, kl.  25. november kl. 10:30
Dåp, nattverd 

 

Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi kongedag

 

Dato, kl.  16. desember kl. 17:00
 Lysmesse
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  3. søndag i adventstiden

 

Dato, kl.  24. desember kl. 16:00
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Julaften 

 


 

Egersund Misjonshus

misjonshuset.jpg

G2-gudstjenester

Dato, kl.  23. september kl. 17:00    
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  18. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  11. november kl. 17:00     
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  25. søndag i treenighetstiden