Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ukens frivillige - Sabine Gunkel-Sauer

Intervju av Kari Johanne Melhus og Per Arne Sandvold, juli.-17

sabine gunkel-sauer.jpgHva er dine oppgaver som frivillig? 

Jeg er med på frivillig klokkertjeneste i Helleland kirke og bidrar også med kaker og kaffe til kirkekaffe. Jeg er med og hjelper til på «Yngres» og er med i en Misjonsforening her på Helleland.

Hvorfor engasjerer de deg som frivillig?

Vi flyttet til Helleland i 2012, og jeg valgte å engasjere meg som frivillig for å bli kjent med folk fra menigheten. I «Yngres» kan jeg sammen med andre fra menigheten og gjøre en innsats for barna i bygda. I misjonsforeningen kan vi be sammen og dele erfaringer med hverandre om Guds ord.

Hva mener du er det viktigste i forhold til frivillig engasjement?

Det viktigste med frivillig engasjement, er at alle kan bidra til å vedlikeholde menighetslivet.

Har du noe mål med ditt frivillige engasjement?

Mitt mål er å bidra til menighetslivet så godt jeg kan.

Hva er din bakgrunn i forhold til tro og menighet?

Jeg er oppvokst i en kristen menighet i Tyskland, og foreldrene mine har alltid engasjert seg i menigheten, og især med barn.

Hvilket utbytte har du av å engasjere deg som frivillig?

Jeg blir kjent med folk i menigheten her i bygda.

 

.