Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Klar for konfirmanter!

Svein Anton Hansen, aug-16. Foto: Thor B.Sagland


Også kommende skoleår velger over 100 tenåringer å følge konfirmasjonsopplegget til Den Norske Kirke i Eigersund. Hedvig Karlsen og Martin Kolstad lover spennende og variert opplegg.

Les mer om konfirmasjon
 

Egersund – mange interessegrupper

- Alle som blir med på kirkens konfirmasjonsopplegg velger mellom ulike interessegrupper, forteller kateket Hedvig Caroline Karlsen. - Friluftsgruppen har et par lengre turer hvert semester. Den gruppen er fulltegnet nå. Men de som liker å bevege seg kan velge KRIK-gruppen. Her går det mye i ballspill. De som heller liker å bruke hendene til å forme noe, kan bli med på Form & Farge. Et par kvelder i semesteret blir det mulig å male, være med på blomsterbindingskurs eller annet kreativt formingsarbeid.

Både i Bedehuset og Misjonshuset finnes det ungdomsgrupper og møter. Her kan konfirmantene velge mellom Vår i Misjonshuset på tirsdager eller USE i Bedehuset på fredagskveldene. - Et siste spennende og annerledes tilbud er eldrebesøk. Her besøker konfirmanten en eldre person og hjelper til med praktisk arbeid.

Av andre opplevelser gjennom konfirmantåret nevner Hedvig gudstjenester, Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon og konfirmantleir. – Leiren på Liland ved Tondstad sier mange er selve høydepunktet i konfirmantåret. Her snakker vi om ulike aspekter ved dette med ”kjærlighet”. Og så er det med mange unge ledere. Her er mye å glede seg til!

Konfirmantåret avsluttes med konfirmantfest og selve konfirmasjonen rundt månedsskiftet april-mai.
 

Kjærlighet og identitet

Selve undervisningen for Egersund-konfirmantene foregår rett etter skoletid. Bibelen og boken Con Dios brukes som utgangspunkt for samtale om ulike tema knytte til tro og etikk. – Jeg kan love at de temaene vi tar opp er allsidige og interessante, sier Hedvig. De handler om tro & tvil, bønn, identitet, kjærlighet, sorg & død m.m. Dette med kjærlighet og identitet er gjennomgangstema. Vi tror at dette vil hjelpe ungdommene å sette ord på egen trosvandring.
 

Viktig for Gud og kirken

Når jeg spør kateketen om hva hun ønsker å formidle gjennom et konfirmantår, så er ordet ”møte” viktig. – Jeg ønsker at konfirmantene skal få et møte med Gud, seg selv og menigheten, på en ekte, ærlig og kjærlighetsfull måte. Det handler om romslighet – at de opplever at det er plass for dem. Jeg pleier å si til konfirmantene at de er skapt helt unike, helt med vilje.

 

Du har vært kateket i 5 år og hatt med konfirmanter å gjøre i Egersund, Kongsberg og Tromsø. Hvilke positive tilbakemeldinger på konfirmantopplegget har du fått disse årene?

- Sammen med Eigerøy og Helleland har Egersund-konfirmantene de siste årene hatt et opplegg omkring ”sorg & død”. Et møte med begravelsesbyrået, diakon og prest har gjort at flere har sagt at de nå føler seg tryggere i møte med død i egen familie.

- Flere nevner også dette med å ha konkrete oppgaver knyttet til gudstjenestene. En kommentar jeg fikk sist skoleår oppsummerer hva flere gir uttrykk for: ”Jeg har lært at jeg er viktig for Gud og at Gud ikke er så kjedelig som jeg trodde!”

martinog hedvig web.jpg

Martin Kolstad (Eigerøy og Helleland) og Hedvig Caroline Karlsen (Egersund) er klare til å ta imot 14-åringene til et spennende konfirmasjonsår. FOTO: Thor B.Sagland 
 

Eigerøy og Helleland

- Både på Eigerøy og på Helleland møtes konfirmantene annen hver uke til undervisning, forteller Martin Kolstad som er prest i begge menighetene og har ansvar for konfirmasjonsundervisningen.

På Eigerøy deler vi opp i mindre grupper for samtale etter felles undervisning. Helleland er en felles gruppe. Noen av temaene vi tar opp er Bibelen, gudstjeneste, bønn og ulike etiske tema hvor konfirmantene får diskutere ulike problemstillinger de kan møte på.

I begge menighetene får konfirmantene noen praktiske oppgaver de skal delta med i gudstjenester gjennom året. Det gjelder både ordinære gudstjenester og mer spesielle gudstjenester som Lysmessen og Samtalegudstjenesten. 

- Helleland og Eigerøy drar sammen på konfirmantleir på Lunden i Sokndal i mars. Noen andre fellessamlinger og turer har de også. Blant annet er de sammen med Egersund-konfirmantene på temadagen om ”sorg & død”. Nettopp konfirmantleiren og dette med å ha oppgaver i gudstjenestene er noe flere nevner når jeg spør hva de opplever som høydepunktet i konfirmantåret.
 

At troen vokser

- For meg er det viktig å formidle troen, å oppleve at troen kan vokse fram i konfirmantene. Dette svarer Martin når jeg spør hva han ønsker konfirmantene skal sitte igjen med etter et konfirmantår. – Jeg ønsker de skal oppdage den kristne tro og hvem Jesus er, uansett hvilket utgangspunkt de har når de starter på konfirmantåret. Flere konfirmanter gir også uttrykk for at de har en kristen tro.
 

Har du fortsatt ikke bestemt deg for om du vil følge kirkens konfirmantopplegg? Det er fortsatt ikke for sent til å melde seg på. Du kan også ta en telefon og slå av en prat med Hedvig eller Martin hvis du lurer på noe.


 

.