Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

En litt spesiell kafe

Arne Espeland, januar-16
 

Hver torsdag har menigheten kafe for flyktningene. Etter en litt forsiktig start, har kontakten blitt bedre og bedre.
 

Eigerøy menighet hadde lyst til å bidra i forhold til akuttmottaket for flyktninger på Hovland. Vi er på en måte nærmeste nabo. Resultatet ble ukentlig kafe. En engasjert gruppe fra menigheten sørger for servering av kaker, vafler og kaffe/te i aktivitetshallen. Flyktningene setter pris på å komme litt vekk fra brakkelivet på Hovland og har fått god kontakt med folkene fra menigheten. Språket er en stor utfordring. Noen få av flyktningene snakker engelsk og fungerer som tolker mens andre bare kan morsmålet sitt.

Etter hvert har historiene til enkeltpersonene kommet frem med mange forskjellige skjebner. Det vi ser og hører om kommer mye nærmere. Det er en lang vei å gå før disse personene er integrert i samfunnet vårt og som en flyktning sa det: At vi deler livene med nordmenn.

I løpet av kafeen er det også tid for å lære mer norsk, utveksle strikke- og hekleteknikker og tegnekrok for barn. Noen barn som har begynt å gå på skole i kirka (søndagsskolerommet i andre etasje) kommer innom kafeen en periode og får seg en prat og et kakestykke.

Kafeen fortsetter hver torsdag. De som har anledning må gjerne melde seg til tjeneste eller bidra med en kake eller lignende. Ta kontakt med Arne Ove Østebrøt for nærmere informasjon.

Eigerøy menighet håper vi kan oppleves som en trygg plass å komme til og at vi er et positivt bidrag til flyktningene i møte med Norge.

flyktninger jan16 web.jpg

GOD STEMNING på kafé med utveksling av strikke- og hekleteknikker på tvers av landegrenser.

 

.