Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Derfor meldte jeg meg inn igjen i Den norske kirke

Av Arne Espeland

Arnt Olav Klippenberg innledet til samtale om dette temaet på «Møteplass for tro og undring» torsdag 23.oktober i Eigerøy menighet. Det ble en kveld med både skjemt og alvor og til ettertanke for alle som deltok.


Som ungdom fant Arnt Olav ut at han ville melde seg ut av kirka og gikk til prost Rødland for å gjøre det. Grunnlaget for utmeldelsen lå blant annet i protest mot prester som drev ut onde ånder av unge personer. Unge Klippenberg opplevde også at den lokale varianten av kristendommen medførte en krymping av tilværelsen med mye synd og skam. Han måtte ut for å bli fri. Rødland ba han tenke seg om, men det hjalp ikke og utmeldingen var en realitet.


For Arnt Olav betydde ikke dette å si farvel til en gudstro eller opplevelsen av et gudsnærvær. En periode som medlem av Humanetisk Forbund, var ikke et bedre alternativ. Her ble verden uten plass til en større dimensjon.

arnt olav klippenberg 2.jpg

Før innmeldingen måtte 3 avgjørende hindringer fjernes:

Hindring 1: Mangel på undring
Heller enn å måtte velge mellom Gud og Big Bang, ble Big Bang mer et gudsbevis for Arnt Olav. På hyttetur, med stjernehimmelen, trestemt sang og god vin i glassene, ble det umulig å tenke at dette var tilfeldig. For Gud er én dag som 1000 år og 1000 år som én dag. Arnt Olav fant ut at det var mulig å undre seg – også som medlem av kirka.


Hindring 2: Forholdet til homofile
Arnt Olav kunne ikke være med i en kirke som skjøv de homofile ut i mørket og ikke aksepterte forpliktende kjærlighet mellom to av samme kjønn. En slik kirke var ikke troverdig. Denne hindringen er nå fjernet.


Hindring 3: Kirka er begrenset av menneskenes tanker
Kirka kan lett bli sett på som en forening begrenset til menighetskjernen, de som stemmer KrF, et bestemt hus og var dermed en hindring for medlemskap. Etter å ha tenkt på dette en stund, fant Arnt Olav ut at kirka er større enn alt annet. Den er mer enn 2000 år. Enheten ligger i å kjenne på gudskraften ved blant annet Jesus-skikkelsen. Han var en som satte ting i bevegelse. Kirka bidrar til denne bevegelsen. Dermed var denne hindringen fjernet.


Etterpå var det kommentarer og spørsmål til innlegget. Vi er alle undervegs og kommer fra ulike sammenhenger. Forhåpentligvis kan et slikt møte bidra til en forståelse av at «vi er i samme båt» og at alle er undervegs og at kirka er større enn den enkelte av oss.

Som menighet ønsker vi å være et sted for tro og undring blant annet beskrevet i denne verdisetningen: «Kjærlighet, åpenhet og ærlighet skal prege oss. Vi viser hverandre respekt for den enkeltes trosvandring. Det er plass for diskusjon og undring blant oss.»

 

.