Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Bingo og Bibel: Flerkulturelt og sosialt på menighetssenteret

 
Av Marit Fimland

 
KIA (Kristent interkulturelt arbeid) er en landsdekkende organisasjon som jobber for flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. KIA finnes også lokalt, i Egersund. En fredag i måneden samles mennesker fra mange land og i alle aldre på menighetssenteret på Damsgård for å spise god mat, snakke sammen … og spille bingo. 

 

flerkulturelt 2.jpg
FLERKULTURELT: 
KIA samler mennesker fra flere land og kontinenter. FOTO: Kianorge.no

Likeverd, omsorg og vennskap
På KIAs hjemmesider heter det: «Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion. Om du er ny i landet, eller om du har bodd her hele livet: Hvis du ønsker et internasjonalt miljø, eller du vil gjøre Norge varmere, da er KIA noe for deg! (. . .) Vi prøver å skape forståelse blant majoritetsnordmenn for asylsøkere, flyktninger og innvandrers situasjon. Vi prøver gjennom alt vi gjør å bygge bro mellom alle mennesker så vi alle forstår at vi er søsken, at vi hører sammen og har gjensidig ansvar for hverandre» (kianorge.no). På KIAs hjemmeside formidler Sofie fra Sudan hva KIA har betydd for henne:
«Jeg kom til dette landet uten å vite noe. Etter at jeg har begynt å gå på KIA, kan jeg i det minste snakke noen ord norsk. Det hjelper meg mye fordi jeg møter folk jeg kan være sammen med og tenke høyt med. Det reduserer de vonde tankene og tristheten jeg har følt både på flyktningmottaket og i hjemlandet mitt. KIA har blitt veldig viktig i mitt liv.»

Vi har spurt Berit Tveida, som sammen med Kirsten Kolnes er kontaktperson for KIA Egersund, om hun kan fortelle mer om KIA i Egersund. Hun forteller:

KIA er sosialt – og for alle
– Først og fremst er alle velkomne til KIA-samling – også nordmenn! Våre nye landsmenn og -kvinner trenger og ønsker å praktisere norsk sammen med folk som har norsk som morsmål, så bare kom –! Det er sosialt, kjekt og spennende å bli kjent med mennesker fra så mange ulike kulturer, på tvers av religion, livssyn og kultur. Flyktningene er ikke en ens gruppe, men kommer fra veldig mange land; både afrikanske og asiatiske, og har ulike religioner og livssyn. I tillegg er vi som kommer på KIA-samlingene i alle aldre; barn, ungdom, godt voksne og pensjonister.

 berit tveida1.jpg
BERIT TVEIDA er en av lederne for KIA Egersund 


KIA er lærerikt og spennende

På spørsmålet om hva som skjer på KIA-samlinger, svarer Berit:
– Hovedkjernen i samlingen er at vi samles rundt et godt måltid mat. Hver gang sitter vi rundt bordet og spiser, og etterpå spiller vi bingo. KIA-bingoen er populær!  Deretter formidles en kjernefortelling fra Bibelen. Noen av disse bibelfortellingene er kjente for muslimer, og vi samtaler om fortellingen. Det er spennende å lære mer om og finne ut om andre menneskers trosliv og praksis og få andre perspektiver, både på disse fortellingene og på andre emner, enten det dreier seg om faste, bønn eller andre ulike høytider. Vi utveksler erfaringer i dialog med hverandre. Dermed er KIA både gøy, utfordrende og lærerikt på en gang! Noen ganger drar vi dessuten på tur eller er med på andre arrangementer.

Den første KIA-samlingen denne høsten i Egersund er fredag 12. september på menighetssenteret på Damsgård. Se annonse i Dalane Tidende i neste uke. Vil du vite mer om KIA? Se http://kianorge.no

flerkulturelt 1.jpg
FLERKULTURELT: 
KIA samler mennesker fra flere land og kontinenter. FOTO: Kianorge.no

 
 

.