Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Bygdedagsgudstjeneste på Helleland.

 
 Oddny Sandstøl Frisk

 

Det har blitt en fin tradisjon at hedlandsbuen kommer hjem til bygdedagen, både for å gå i kirka og for å gå på grendehuset.

På gudstjenesten  presenteres årets  konfirmanter og gullkonfirmanter er spesielt inviterte . Dette samler også mye folk i kirka. Når det i tillegg er barnedåp fylles benkene raskt opp.

Monika Mong og Erlend Stoveland gledet oss med vakker sang og musikk.

Martin Kolstad har et kjekt og stort konfirmantkull denne vinteren, og de har allerede vært på ”Blåtur” med konfirmantene på Eigerøy. De dro da til Eigerøy fyr.

dsc_060900011.jpg

Årets gullkonfirmanter samlet seg på kirketrappa i det fine høstværet. Fra venstre Jorunn Sandstøl Birkeland, Olaf Hovland, Anne Margrete Terland Larsen, Anne Margrete Espeland Elve, Olaf Høgstø, Tor Olaf Gya og Rannveig Bjørnevoll Medby

 

Gullkonfirmantene var så blide og kjekke, men det var ikke så mye de ville fortelle. Tror nok praten gikk lettere på grendehuset etterpå. Der fikk de servert komler og hadde eget bort pent oppdekket med lys og blomster.

For dem som kommer langveis fra  blir det ikke bare et møte med konfirmantkullet, meg også et møte med bygdefolket.

dsc_060700011.jpg   

Årests konfirmantkull, bak f.v: Morten Grønning, Vegard  H. Pedersen, Morten Vestbøstad, Joakim Lindø, Magnus Taule, Jon Byberg, Heidi B. Wold, Inge Slettebø, Marita Egeland, Malin Aune, Aleksander T. Sleveland, Stian Tønnesen, Kristian Omdal, Ken Tore S. Søyland

 

Se flere bilder fra Bygdedagen.


 
 

.