Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Et godt samarbeid

Egersund menighet samarbeider med Egersund misjonsforening om flere ting i løpet av et år. Et av samarbeidene er det vi kaller for G2 (Gudstjeneste 2).

Tårnagenter i Bakkebø kirke

Nå nærmer det seg igjen tårnagentsamling for alle som fyller 9 år i år! Dette er et felles arrangement som Eigerøy, Egersund og Helleland menigheter arrangerer.

Søndagstanker – Åndelige frukter

På hver første fredag i måneden denne våren, skal vi i søndagstankene skrive om de åndelige fruktene. Eller sagt med Bibelens språk; Åndens frukt: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Kjære venner i Norge!

Vi har fått julehilsen fra Saku og Mustamäe i Estland, der Magne Mølster jobber som NMS-misjonær. Mustamäe Magda Magdalena er Egersund vennskapsmenighet. 

«Her e det så godt å vær!»

Dette er noe jeg ofte hører fra mennesker som er innom kirka på Øyne. Det har alltid vært viktig for Eigerøy menighet å skape en kultur hvor alle «ser og blir sett»!

Fullført utdanning!

Denne nyttårsaften har vår gode kollega Siri Johannessen all grunn til å feire. Før jul satte hun seg på toget til Oslo for å være med på høytidelig avslutning av masterstudiet i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Vi er både stolte og glade for å gå inn i det nye året med vår ferdig utdannede diakon!