Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Helleland kirke 

- Høsten 2019 - helleland kirke1.jpg

 

For kirkeskyss ring 51 49 21 13 (Åse og Norleiv Gudmestad)

 

Dato, kl.  Søndag 21. juli kl. 19:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Aposteldagen 

 


 

Dato, kl.  Søndag 4. august kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Knut Svenning
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe

 Ja

Søndag i kirkeåret  8. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 25. august kl. 11:00
Dåp, nattverd 

 Nattverd

Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  11. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  Søndag 15. september kl. 11:00
 
Bygdedag   
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Åpne dører
Andre innslag

 Gullkonfirmanter og presentasjon
 av årets konfirmanter

Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Vingårdssøndag

 

Dato, kl.  Søndag 29. september kl. 11:00
 
Høsttakkefest
Dåp, nattverd   -----
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Bygdekvinnelaget
Andre innslag  5-åringer
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Mikkelsmesse

 


 

Dato, kl.  Søndag 20. oktober kl. 11:00
Dåp, nattverd           Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag

 

Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  19. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  Søndag 3. november kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag

 

Dato, kl.  Søndag 17. november kl. 11:00
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  Utdeling NT 6. trinn
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  23. søndag i treenighetstiden 

 


 

Dato, kl.  Søndag 1. desember
 
Lysmesse
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  1. søndag i adventstiden

 

Dato, kl.  Søndag 15. desember kl. 19:00
 
Vi synger julen inn
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Diakoniarbeidet
Andre innslag   
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  3. søndag i adventstiden

 

Dato, kl.  Tirsdag 24. desember kl. 15:30 
Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål

 Kirkens Nødhjelp

Andre innslag

 Skolekorpset spiller

Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Julaften

 

Klikk >HER< for å laste ned siste oppdatering av gudstjeneoversikten på Helleland.